Kalite Politikamız

Kalite Politikamız:

•  ISO 9001-2008 standardının gerekliliklerini yerine getirmek ve dökümente etmek
•  Müşterilerimize ait tüm bilgileri yetkisiz kişilerden korumak, gizliliği sağlamak ve bütünlüğü korumak
•  Takım ruhu içinde çalışarak, hedeflere ulaşmak
•  Müşterilerimizin kalite isteklerini eksiksiz karşılayıp müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak
•  Hatasız iş anlayışı ile müşterilerimizin teslimat taleplerini miktar ve zaman olarak en verimli şekilde karşılamak
•  Sürekli değişen ve gelişen üretim teknolojilerini üretim proseslerimize uygulamak, rekabet gücümüzü artırmak
•  Yönetimin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi
•  Çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak
•  Çalışanlarımız için; meslek hastalığı ve iş kazaları risklerine karşı güvenli çalışma ve üretim alanları yaratmak, sürekliliğini sağlamak
•  Önleme ve iyileştirme çalışmalarımızla kalite sistemimizi, çevre duyarlılığımızı, iş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek

Çevre Politikamız:

Firmamız, çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğundan hareketle;
+ Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı

+ Çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli geliştirmeyi

+ Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı

+ Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı

+ Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı ve geri kazanılmasını sağlamayı

+ Çalışanlarının ve tedarikçilerinin çevre bilinçlerinin arttırılmasını sağlamayı

Takım ruhu

Takım ruhu içinde çalışarak, hedeflere ulaşmak

Müşteri memnuniyeti

Müşterilerimizin kalite isteklerini eksiksiz karşılayıp müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak

Yüksek Verim

Hatasız iş anlayışı ile müşterilerimizin teslimat taleplerini miktar ve zaman olarak en verimli şekilde karşılamak

Rekabet Gücü

Sürekli değişen ve gelişen üretim teknolojilerini üretim proseslerimize uygulamak, rekabet gücümüzü artırmak

Güvenli Çalışma

Çalışanlarımız için; meslek hastalığı ve iş kazaları risklerine karşı güvenli çalışma ve üretim alanları yaratmak, sürekliliğini sağlamak

İş Güvenliği

Önleme ve iyileştirme çalışmalarımızla kalite sistemimizi, çevre duyarlılığımızı, iş güvenliği ve işçi sağlığı çalışmalarımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.


× How can I help you?